Rapper og Kunstner Jonny Hefty

Jonny Hefty blev ambassadør i 2015 og har ofte deltaget i vores arrangementer og haft unge vennepar fra projekt “Storesøster/storebror” med til Street art dag på Værket. En super god dag. Vi er rigtig glade for Heftys altid positive gemyt og velvilje i at deltage og møde op, når vi har brug for hans energi og kunstneriske evner. Vi håber at samarbejdet vil bestå i mange år frem over.

Jonny Hefty er rapper, kunstner og også ambassadør for Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn. Han har i mange år boet i København, hvor han har præget den danske rapscene med flere hits og adskillige optrædener her, der og alle vegne. Da han igen vendte hjem til Aalborg, var det oplagt at kontakte ham, omkring denne tjans. Han sagde heldigvis ja.

Jonny har i en rappers ånd lavet en rap og en video som beretter om han engagement. Se videoen her: