Nyt

Birgit Klitgaard Leong
Centerleder
Pædagog/psykoterapeut

Birgit har været ansat i foreningen Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn siden april 2007. Birgit har mange års erfaring med socialpædagogisk arbejde omkring børn og familier. Som centerleder i foreningen er hendes primære ansvarsområder etablering og opfølgning af venskaber, foreningens økonomi, PR og fundraising. Birgit brænder for at være med til at skabe venskaber der kan gøre en afgørende forskel i et barns liv og som er til glæde for både barn og voksen.

Kathrine

Kathrine Vesterholt Zakarias
Projektansvarlig Storesøster/storebror-projekt
Lærer.

Kathrine har været ansat i foreningen Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn siden februar 2013. Hun er uddannet folkeskolelærer og har i den forbindelse stor erfaring med børns trivsel i forhold til skolegang og sociale aktiviteter. Hendes primære ansvarsområder er projektet storesøster/storebror, hvor hun som projektleder har det overordnede ansvar for etablering og koordinering af venskaber mellem unge voksenvenner og børn i alderen 11-15 år.

Sonja

Sonja Leerbek Krapalis
Projektmedarbejder
Lærer.

Sonja har været ansat i foreningen Børns Voksenvenner i Aalborg og omegn siden marts 2016. Hun er uddannet lærer fra Odense Seminarium og har igennem mange år som lærer beskæftiget sig med børns sociale relationer og generelle trivsel. Hendes primære arbejdsområder er etablering af og opfølgning på venskaber.

Jesper

Jesper Sommer Heibøll
Projektmedarbejder
Lærer.

Jesper har været ansat i Børns Voksenvenner i Aalborg og omegn siden marts 2017. Han er uddannet lærer og har arbejdet som skoleleder gennem 16 år. Gennem sit arbejde som skoleleder har Jesper opnået et stort kendskab til børn i Børns Voksenvenners målgruppe. Børn, som har brug for lidt ekstra voksenkontakt, men som kan blive lidt glemt i de etablerede institutioner. Jesper er ansat Projekt Storesøster/Storebror, hvor han arbejder med etablering af venskaber og opfølgning på disse. Han har desuden ansvar for evalueringen af Projektet samt lokalforeningens Facebookside.