Virke (lokalt)

Børns Voksenvenner består af en samlende landsforening samt mere end 40 lokalforeninger fordelt over hele Danmark. Børns Voksenvenner er en uafhængig a-politisk og ikke-religiøs forening med fokus på frivilligt, lokalt græsrodsarbejde. Vi har eksisteret i Danmark siden 1990 og har siden da skabt mere end 2.500 venskaber.

Historie

Konceptet “Børns Voksenvenner” stammer oprindeligt fra USA, hvor det kaldes “Big Brother – Big Sister”.
I 1990 blev Børns Voksenvenner åbnet i København, og herefter bredte idéen sig til andre byer. I 1997 tog en gruppe initiativ til at åbne en lokalforening i Aalborg. I dag er der i alt 42 lokalforeninger spredt ud over landet.
I Nordjylland er der foruden centerby Aalborg en forening i både Thy-Mors, Jammerbugt, Hjørring og Frederikshavn.

Organisation

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn er opbygget som en almindelig forening med en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen ledes af en formand. Det daglige arbejde udføres af den fastansatte projektleder og medarbejdere. De ansatte har en social- og sundhedsfaglig uddannelse af mindst 3 års varighed. Herudover er et antal frivillige tilknyttet foreningen, som bistår de fastansatte i arbejdet med godkendelse af familie og voksenvenner, macth, samt PR-opgaver og andre administrative og praktiske gøremål.

Økonomi

Det økonomiske grundlag for foreningen består i en årlig støtte fra Socialministeriet og kommunale §18-midler. Herudover søges der hvert år økonomisk støtte fra diverse private og offentlige fonde.

Er du eller din virksomhed interesseret i at støtte arbejdet, så kan du kontakte os her.