Bestyrelsen

  • Ulla Oddershede, Formand (tlf. 96 37 07 04, e-mail: ulla.oddershede@gmail.com)
  • Karen Dinesen, næstformand (tlf. 50992468, e-mail: karen.dinesen790@gmail.com)
  • Morten Bak, betyrelsesmedlem, kasserer
  • Nicolaj Bjørn Østergaard, sekretær
  • Morten S. Mølgaard, bestyrelsesmedlem
  • Hanne Olesen, bestyrelsesmedlem
  • Søren Klinsman, bestyrelsesmedlem
  • Christian Lund-Petersen, suppleant
  • Jørgen Svenstrup, suppleant

 

 

Formandens beretning for 2015

Bestyrelsens møder og arbejde 2015 har været et spændende år for Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn. Fra 1. marts 2016 har vi kunnet forøge vores faste medarbejderskare fra 2 til 3 medarbejdere takket være en flot donation fra Trygfonden. Vi glæder os til 2016, hvor vi håber, at Børns Voksenvenner bliver endnu mere kendt og værdsat, og at mange nye børn og unge får mulighed for at knytte venskabsbånd til en voksen, der lige passer dem.

På de interne linjer har der været afholdt 9 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling samt flere møder i vores underudvalg, som er økonomiudvalg, sponsorudvalg, aktivitetsudvalg og pr og kommunikationsudvalg.

De eksterne linjer er også blevet passet: Der har været 2 ERFA- møder med de lokalforeninger, som er tilknyttet Aalborg som centerby: et ERFA-møde for matchere og et for bestyrelserne. Vi har deltaget i Landsforeningens (LAF) repræsentantskabsmøde og i et strategi- og årsmøde.

Vores flagskib i 2015 har været projektet Storebror – storesøster. Et projekt, hvor der fokuseres på børn/ unge mellem 11 og 15 år, der ønsker venskaber med unge voksne mellem 20 og 35 år. Til dette projekt er nedsat en følgegruppe med repræsentanter for byrådet i Aalborg kommune, Ungerådgivningen, projekt 9220 og Fristedet. Følgegruppen har afholdt 2 møder siden sidste generalforsamling.

Men også vores øvrige aktiviteter over for familievenner, børn mellem 7 og 11 år samt børn med anden etnisk baggrund har været i en positiv udvikling.

Som noget nyt har vi sagt ja til at deltage i et 3-årigt forskningsprojekt udført af et forskningsteam fra Aarhus Universitet: Hvordan kan en voksenven forbedre et barns liv? Foreløbig er centerlederen og formanden blevet interviewet én gang om Aalborgs ramme og procedure for matchning.

 

Frivillige medarbejdere

Som frivillige konsulenter på vores i alt 12ERFA-møder i 2015 for nye voksenvenner har vi haft glæde af psykolog og Marte Meo-terapeut Jytte Birk og pædagog/ terapeut Kirsten Larsen. Tak for en stor og vigtig indsats for Børns Voksenvenner, og vi håber at I har lyst til at forsætte også i år.

Tak til foreningens ambassadører: Per Christiansen, som har vist os stor interesse og har hjulpet gennem mediernes nåleøje, så vi har været eksponeret i hidtil uhørt grad i 2015. Tak for det, Per, du er uundværlig for os. Også tak til AAB fodboldspillerne Thomas Augustinussen og Kasper Risgaard, tak til sangeren og multikunstneren Jonny Hefty og til journalist ved TV2Nord Anne Kajser. Alle har på forskellig vis støttet os – bl.a. ved at optræde på små videoklip på vores Facebook-side – og ved at være gode rollemodeller for vores børn/unge og deres voksenvenner i foreningen. Det er meget værdifuldt for os.

Der skal tillige lyde en tak til alle voksenvenner, som gør en stor indsats og dermed medvirker til at gøre en kæmpe- forskel for børnene. Tak til forældrene, som bakker op om venskaberne, og til børnene som er med til at give deres voksenvenner gode oplevelser.

Tak til bestyrelse og medarbejdere

Jeg skal som formand hermed takke bestyrelsen for et godt samarbejde i 2015. Vi udvidede bestyrelsen på sidste generalforsamling fra 5 til syv faste medlemmer + 2 suppleanter. Det har vist at være en god ide. Der er bl.a. kommet ungdommelige øjne og tanker ind i arbejdet, og det har udfordret vi ældres tankegang og ”plejer”- syndrom. Tak til medarbejderne for en ihærdig og dygtig indsats i det forløbne arbejdsår.

Tak til vores studentermedarbejder Rasmus Hedegaard, som sluttede her ved udgangen af februar, for et godt stykke arbejde, som bl.a. har betydet at vores lokale hjemmeside nu er toptunet.

Matches

Der er i 2015 blevet indgået 19 venskaber, hvilket er flere end i 2014. Vi håber i 2016 at få endnu flere match. Vi har aktuelt en venteliste på 31 børn, som ønsker sig en voksenven. Der er flest drenge på venteliste, og vi mangler derfor især mandlige voksenvenner. På listen over voksne, som venter på et barn, står der aktuelt 19 godkendte voksenvenner, hvoraf ni er ved at blive matchet lige nu.

Positivt er det også, at venskaberne i 2015 har vist at være holdbare, idet kun 2 er opløst af forskellige årsager i løbet af året.

PR-/informationsaktiviteter

I 2015 har vi deltaget i Frivillighedsmarkedet, Frivillig Fredag og i Aalborg Øst dagen. Vi har holdt informationsmøder for faglige samarbejdspartnere, lærerstuderende, skoler, institutioner, sundhedsplejersker, kommunens familieforvaltning, arbejdspladser samt foreninger, loger m.m.

Vore medarbejdere og bestyrelsen oplever alle steder en positiv opmærksomhed og lydhørhed, når vi er ude og præsentere og fortælle om foreningens arbejde.

Børns Voksenvenner har som sagt fået ny lokal hjemmeside, og vi håber, at hjemmesiden skaber større klarhed over BVV’s mission og arbejdsmåde, så vi ad denne vej kan få flere voksenvenner og børn til at henvende sig til foreningen.

Vi har styrket pr-virksomheden på de sociale medier. Facebook-siden er blevet fornyet og vi får mange ”likes”. Vi er kommet på Linked In, og vi håber, at vi ad denne vej kan blive kendte også i erhvervskredse, hvor vi til stadighed ønsker/ håber på at blive betænkt med donationer.

Vi havde rådmand for Sundheds- og Kulturforvaltningen Mads Duedahl fra Venstre i praktik i oktober måned, og han deltager i et ERFA-møde d. 16. marts.

Fælles aktiviteter for børn og voksenvenner

Kunstworkshop

Den 30. maj 2015 havde en workshop i Nordkraft, hvor temaet ”Mig og min ven” var udgangspunkt for kunstværker skabt på plexiglasplader. Workshoppen blev til i et samarbejde mellem Børnekunstmuseet og billedkunstner Peter Juul. Resultatet blev flot og blev udstillet på bl.a. Husets galleri i Hasserisgade med åbningstale af vores ambassadør Per Christiansen.

Sommerudflugten gik til Fårup Sommerland d. 30. august, hvor vi samlede ca. 150 børn og voksne. Her deltog også lokalafdelingen fra Frederikshavn. Det blev et særdeles vellykket arrangement, velsignet med godt vejr og glade børn.

Landsforeningen Børns Voksenvenner har i 2015 fejret 25 års jubilæum

Vi fejrede 25 års jubilæet i Region Nordjylland, som jo består af lokalforeningerne Thy-Mors, Jammerbugt, Hjørring og Frederikshavn ved i samarbejde med TV2Nord at afholde et stort jubilæumsarrangement d. 24. oktober på TV2 stationen i Aabybro.

I alt deltog 90 børn, forældre og voksenvenner fra de 5 foreninger i Nordjylland. Vi havde valgt at fejre jubilæet ved at indsynge ”Vennesangen” med tekst af Benny Andersen og musik af Eva Madsen og Povl Dissing. Det blev en rigtig god oplevelse for de medvirkende og senere blev sangen lagt ud på vores hjemmeside samt på YouTube. Sideløbende var der underholdning af en tryllekunstner og unge fra Hjørring Produktionsskole. Uden for TV2-stationen kunne deltagerne bese en ambulance, som var medbragt af lokalafdeling Thy-Mors. Det blev en helt fantastisk dag.

I de sidste 3 uger op til d. 24. oktober bragte TV2Nord tre udsendelser ”Min bedste ven” om tre forskellige venskaber matchet af Børns Voksenvenner. Det blev 3 gode og professionelt producerede udsendelser, som kan ses/ genses ved at besøge vores hjemmeside eller ved at søge på YouTube.

På Nibefestivalen udbød TV2Nord en særlig habit til fordel for Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn. Den blev solgt for ca. kr. 1200.

Tusind tak til TV2Nord for et flot samarbejde til stor gavn for Børns Voksenvenner.

P4 bragte også den 24. oktober et interview med en ung dreng og hans voksenven som et ”reklamefremstød” for Storebror- storesøster-projektet. Et flot indslag. Tak til P4.

Landsforeningen (LAF) afholdt en 25-års jubilæumsfest d. 31. oktober i København, hvor man fejerede, at Børns Voksenvenner indtil d.d. har skabt i alt 3500 venskaber. Social- og indenrigsminister Karen Ellemann var til stede ved festen og holdt en tale, hvor hun anerkendte Børns Voksenvenners hårde arbejde og den positive udvikling, som foreningen skaber for store og små.

Storebror-storesøster

Vi har i 2015 søgt Socialministeriets PUF-midler og Tryg-fonden om midler til at fortsætte vores pilotprojekt for større børn, Storesøster- storebror, et udviklingsarbejde som vi forventede os meget af, hvis det lykkes os at skaffe pengene til at realisere vores tanker. Og det ser ud til at lykkes. Vi fik kr. 100.000 fra PUFmidlerne i 2015. Midlerne betød, at vi kunne fortsætte pilotprojektet, og her i 2016 har vi modtaget en stor donation fra Trygfonden, som betyder, at vi nu kan udvide projektet til fuld skala. Donationen har gjort det muligt at ansætte yderligere en medarbejder – Sonja Krapalis – på p.t. 20 timer ugentligt samt mulighed for at gå ud med en stærk PR-indsats.

Tak til Trygfonden. Både ansatte og bestyrelse er meget begejstrede og taknemmelige for at få muligheden for at kunne arbejde intensivt med projektet.

Udadrettede aktiviteter

Udover arbejdet med matchning og økonomi og de nævnte møder har personalet arbejdet med og deltaget i følgende:

 ERFA-møder med de øvrige centerbyers kontorledere og med lokalforeningerne i vores område.

 møder med de øvrige frivillige foreninger i Aalborg

 Informationsmøder (2 stk.) med i alt 35 deltagere.

 Fire kurser for nye voksenvenner med i alt 50 deltagere, hvoraf enkelte kom fra de øvrige nordjyske lokalforeninger.

 Samarbejde med og støtte til lokalforeningerne i området. Samarbejdet har omfattet kurser og aktiviteter, drøftelser af kerneydelsesspørgsmål fx tvivlsspørgsmål omkring godkendelse af frivillige, problemer i venskaber og ophør af venskaber.

 Donationsoverrækkelser, hvor der også var mulighed for at fortælle om foreningens arbejde.

 Enkelte ture med Hobitten

Donationer

Foreningen har i 2015 været særdeles heldig med gavmilde tilskud fra SATS-puljen, PUF-midler og Aalborg kommune. Vi har fået flotte penge-donationer fra Nordjyske bank, Spar Nord fonden, Nordea Fonden, Børnesagens Kollekt-midler, Lions Club, Købmand af Aalborg Vagn Larsen og Hustrus Fond, Provins Jylland Nord, Logen Den Evige Flamme, Ejendomsmæglernes fond, Kærsgaard og Andersen A/S, Rene Nielsen samt fra virksomheden Marcussen A/S.

Tak til vores trofaste Keolis for igen at være der, når vi har brug for bustransport og for at invitere os til deres julekomsammen med de ansatte.

Tak til Agnes Bjerre for hjælp til postkort. Tak til Siemens for at skærme Hobitten mod vinterens sne og kulde. Tak til alle for uvurderlige støtte.

Økonomi

Foreningens økonomi ser tilfredsstillende ud i forhold til årets målsætning. Der foregår til stadighed et stort arbejde med at søge fonde o.lign.

Pejlinger for arbejdet i 2016

Det kommende arbejdsår er fyldt med optimisme. Vi ønsker at styrke vores forening til gavn for de mange børn, som kan have glæde af en voksenven. Arbejdet i 2016 vil få følgende pejlinger:

 Øge antallet af matches

 Arbejde med det bevilgede udviklingsprojekt Storesøster – storebror

 Øge og intensivere det opsøgende arbejde

 Styrke og variere vores profil på de sociale medier

 Udarbejde ansøgninger til puljer, fonde m.v.

 Styrke vores økonomiske fundament via virksomhedssponsorater, støttevenner og andre donationer

 Fortsat fokus på kvalitet i match og gode arrangementer

 Om nødvendigt uddanne frivillige til matchere

 Opsøge nye netværk og samarbejdsparter samt pleje de nuværende

Særlige udfordringer i 2016

Landsforeningen modtager hvert år et beløb fra SATS-puljen til Børns Voksenvenner på landsplan. LAF fordeler så dele af dette beløb ud til centerbyernes udgifter til personale og drift af sekretariatet. Vi har i centerby Aalborg for andet år i træk fået et mindre beløb, end året før. Med det mindre beløb bliver vi sårbare økonomisk, især mht at sikre vores deltidsansatte varig beskæftigelse. Vi arbejder derfor på at få at få så mange penge som muligt ud til centerbyerne og på, at der gives et rimeligt varsel mht næste års bevilling.

Donationer fra erhvervslivet

Vi har i 2015 forsøgt at blive tilgodeset af donationer fra det private erhvervsliv i Aalborg og Omegn. Det har ikke været en ubetinget succes, hvorfor vi må arbejde videre med at blive bedre til at komme ud med vores budskab og virke i de erhversrelevante fora.

Samarbejdet mellem ansatte og bestyrelse

I centerby Aalborg er vi i 2016 heldige nu at have i alt 3 ansatte, og det er en ny situation for såvel sekretariatet som for bestyrelsen. Vi er gået fra et mindre overskueligt regnskab til at være en lille virksomhed med et budget på næsten 1½ mill. kr. Vi skal alle følge med, og vi har besluttet, at der skal udarbejdes et organisationsdiagram både i forhold til funktioner og ansvarsfordeling, et årshjul med oversigt over de møder/ aktiviteter, der er i årets løb samt en forventningsafstemning mellem bestyrelse og ansatte.

Der er nok at tage fat på i 2016.

Aalborg d. 8. marts 2016

Else Hvid Jensen Formand

Årsrapport for regnskabsår XX14 kan hentes her.