Tv-vært Per Christiansen

I 2014 blev Per ambassadør for Børns voksenvenner i Aalborg og Omegn og har siden arbejdet for at udbrede det gode budskab i de medier, han bevæger sig i. Vi er meget taknemmelige for Pers engagement og håber at Per i mange år endnu vil være ambassadør for Børns voksenvenner i Aalborg og Omegn.

Tv-vært Per Christiansen

“Jeg har valgt at være ambassadør for Børns Voksenvenner i Aalborg, fordi børn er Danmarks eneste rigtige råstof. Derfor skal de have det så godt som overhovedet muligt i deres opvækst. Min egen far var kaptajn på de store have. Så min barndom var bestemt præget af materiel velstand. Men jeg manglede jo en far i hverdagen. Dengang kunne sømænd godt være på havet i to år ad gangen. Så det var jo i virkeligheden det samme som ikke at have en far. Har det præget mig… tjah. Det har i hvert fald ikke gavnet mig! Jeg var ofte misundelig på mine kammerater, der altid havde en far – en voksenven – at stole på, at knytte sig til, at snakke med, at være sammen med… især til jul. Men også til fodbold, forældremøde, fisketure og ferier. Eller bare at være der, når livet var lidt surt. Det er her at jeg synes at Børns Voksenvenner gør en enestående og uegennyttig indsats.”

.