Familieven

Den største forskel på at være voksenven og familieven er, at du som familieven også kan gå ind og være rollemodel for hele familien. Typisk en familie eller enlig forælder med ét eller flere børn i alderen 0-6 år.

Familievenner er typisk modne kvinder, mænd eller par, som har overskud til at indgå i netværket omkring en familie med svage eller spinkle familieforhold. 

En familieven kaldes også en “reservebedsteforælder”. En moden og ressourcestærk m/k eller et par, som har lyst til samvær og venskab med både barn og familie. En familieven støtter op om barnet og familien, hver for sig og sammen, og giver omsorg og tryghed i kraft af sin alder og modenhed. Samværet foregår vekslende hos familievenner og i barnets hjem, indtil barnet er tryg ved at være hjemmefra i længere tid ad gangen.

For at blive familieven skal der gennemføres et godkendelseskursus samt et interview, som sikrer Børns Voksenvenner, at ansøgeren har den fornødne ansvarsbevidsthed, er engageret og har lyst til at involvere sig. 

Desuden skal du være villig til at deltage i de obligatoriske netværksmøder med andre frivillige – i alt seks gange i løbet af venskabets første år. Netværksmøderne ledes af en af de ansatte i foreningen og en frivillig socialfaglig konsulent. På netværksmøderne udveksles erfaringer og der gives gode råd, sparring og vejledning efter behov.

Herudover skal følgende kriterier kunne opfyldes:

  • Være i alderen fra ca. 35 år og op
  • Fremvise personlig straffeattest
  • Være socialt velfungerende
  • Have et fysisk, psykisk og praktisk overskud
  • Have lyst til at lære barnet og familien at kende
  • Være ansvarsbevidst
  • Have en vis stabilitet
  • Være bosiddende i Aalborg og Omegn de næste par år
  • Evt. egne børn skal være ca. 14 år eller derover
  • Give tilladelse til indhentning af “børneattest”
familievenner
cropped-sjovmedbedstefar.jpg

For at blive frivillig familieven skal du kontakte os.